بسمه تعالی

ضمن تقدیر از نویسندگان و خوانندگان محترم و سپاس از انتخاب این نشریه

تمامی مقالات این مجله پیش از شروع ارزیابی در سامانه سمیم نور مشابهت‌یابی میشود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

  •  جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری مقاله، شیوه‌نامه نشریه مطابق (راهنمای نویسندگان) را کاملاً رعایت فرمایید.
  • این نشریه از آثاری که در بسط، تبیین و ترویج مبانی اخلاق‌وحیانی و تربیت اسلامی باشد استقبال می‌کند.
  • این مجله تحقیقاتی که بر اساس مبانی اخلاقی آیت‌الله جوادی‌آملی(حفظه‌الله) تنظیم و از آثار ایشان بهره برده باشند در اولویت قرار می‌دهد.
  • تمامی مقالات این نشریه پیش از شروع داوری در سامانه سمیم نور مشابهت‌یابی می‌شوند.
  • لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهدنامه) ، (فرم تعارض منافع نویسندگان) و (فرم موافقت یا کپی رایت) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  • برایند زمانی ارزیابی مقالات: از ارسال تا بررسی اولیه حدود یک هفته، از بررسی اولیه تا داوری تفصیلی حدود شش هفته، از داوری تا اصلاحات حدود سه هفته و از دریافت اصلاحات تا پذیرش علمی حدود دوهفته خواهد بود.
شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 29، بهمن 1402، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

کاوشی قرآنی در اطلاق و نسبیت اخلاقی

صفحه 5-38

سیدعلی اکبر حسینی رامندی؛ محمدمهدی فیروزمهر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه پیشین
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان