تماس با ما

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، نبش خیابان شهید قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، مدیریت نشریات علمی.

شماره برای تماس های ضروری: 09037091706   پست الکترونیکی: israethics@gmail.com


CAPTCHA Image