درباره نشریه

نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی علاوه بر مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی، به اصول تربیتی و سبک زندگی اسلامی پرداخته و مروج اندیشه و سیره اخلاقی حکیم متخلق استاد جوادی آملی(حفظه الله) است.

این نشریه علمی از پاییز سال 1390 براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره 91/22493 ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسرا تحت اشراف حضرت آیت الله استاد جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1393/12/20 رتبه علمی پژوهشی از شماره چهارم  به نشریه اخلاق وحیانی اعطا گردید.

این نشریه از مقالات متضمن آرای اخلاقی و مبانی و اصول تربیت اسلامی و سبک زندگی اسلامی حکیم متخلق حضرت استاد آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) استقبال ویژه می کند.