اهداف و چشم انداز

 1. ترویج اندیشه‌های بلند وناب علامه متخلق، حضرت آیت الله جوادی آملی (دام عزه).

2. ترویج و بسط تفکر عمیق عقلانیت وحیانی و  اخلاق وحیانی.

3. فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم در زمینه مباحث بنیادین علوم اسلامی با رویکرد اخلاق وحیانی.

4. ایجاد فرصت برای معرفی و انتشار دستاوردهای تحقیقی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و زمینه‌سازی در جهت استفاده بهینه از محصولات آینده آن.

5. زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آراء و نقد مباحث مرتبط با اخلاق اسلامی و وحیانی.

6. تعامل و تبادل تجربیات با سایر مراکز پژوهشی مرتبط

7. صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ دینی در برابر اندیشه‌های التقاطی

8. ارتقاء سطح پژوهش‌های بنیادین علوم عقلی و نقلی و کیفیت پژوهش در حوزه اخلاق

9. ایجاد تنوع و نشاط علمی در بین پژوهشگران و محققین حوزه اخلاق

10. ایجاد فرصت جهت معرفی خدمات و ابداعات دانشمندان مسلمان در زمینهٴ اخلاق، به خصوص اخلاق وحیانی.