دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1402 
اخلاق خدمت در سیره و آموزه رضوی

صفحه 43-70

محمد علی فیاضی؛ حبیب الله بابایی


بررسی تطبیقی جایگاه ایثار درتربیت اخلاقی از نگاه اسلام و یهود

صفحه 95-126

حسن فرزی؛ سید اکبر حسینی قلعه بهمن؛ محمود نمازی اصفهانی