اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی معارج

javadi-mqom.ac.ir

سردبیر

مسعود آذربایجانی

استادپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

mazarbayejanirihu.ac.ir

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه مدیر نشریات پژوهشگاه معارج، بنیاد بین المللی علوم وحیانی سرا

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد دیلمی

دانشیار دانشگاه قم دانشیار دانشگاه قم

ahmad.deylamigmail.com

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه باقر العلوم7

h.parsaniaut.ac.ir

علی شیروانی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

shirvanirihu.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه استاد دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

محمد محمدرضایی

استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

mmrezaiut.ac.ir

مرتضی واعظ جوادی

استاد حوزه علمیه قم

javadi-mqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

استیون پالمکئیست

پروفسور استفان پالمکوئیست / محقق مستقل؛ لس آنجلس، کالیفرنیا (استاد بازنشسته دانشگاه باپتیست هنگ کنگ در سال 2021)

stevepqassociate.hkbu.edu.hk

هری هوبنر

استاد بازنشسته فلسفه و الهیات و مدیر ابتکارات بین ادیان، دانشگاه منونیت کانادا

hhuebnercmu.ca

اعضای مشورتی هیات تحریریه

امیر خواص

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره
khavasiki.ac.ir

محمد فنایی اشکوری

دانشیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

www.fanaei.ir/
fanaeiiki.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

احمد احمدی

فلسفه استاد دانشگاه تهران و مدیر سازمان سمت

mehdizadesamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

روانشناسی و اخلاق استادگروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم.

mazarbayejanirihu.ac.ir