دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، شهریور 1398، صفحه 1-180 
طراحی الگوی ارزیابی رفتار اخلاقی در سازمان‌های ایرانی در پرتو قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 39-70

علی اصغر پور عزت؛ گل‌آرا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا یزدانی