شناخت فطری اخلاق با تاکید بر دیدگاه علامه جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اخلاق دانشکاه تهران

2 دانش آموخته مقطع دکتری، تربیت مدرس اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم.

چکیده

یکی از راه‌های کسب شناخت از نگاه برخی محققین، فطرت است. از نظر آن‌ها فطریات منحصر در گرایشات نبوده و انسان شناخت‌های فطری نیز دارد. مسئله مورد نظر در این پژوهش قضایای اخلاقی است. پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که آیا نسبت به قضایای اخلاقی نیز ادراک فطری وجود دارد؟ صاحب‌نظران زیادی شناخت فطری نسبت به قضایای اخلاقی را بررسی و رد یا تایید کرده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به علامه جوادی آملی حفظه الله اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی ماهیت امور فطری و شناخت‌های فطری نسبت به قضایای اخلاقی از منظر علامه جوادی آملی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق این‌که شناخت فطری نسبت به برخی قضایای اخلاقی وجود دارد و ملاک در درک فطری وجود شناخت در بدو خلقت نیست بلکه بدیهی و اولی بودن قضایا است. به عبارتی انسان فطرتا با تصور دو طرف قضیه هرچند خود بدیهی نباشند نسبت بین آن‌ها را بدون نیاز به استدلال تصدیق می‌کند. همچنین اشکالات برخی مخالفین شناخت فطری اخلاق مانند نسبی بودن اخلاق، تساوی فطرت با غریزه و تساوی اخلاق و آداب صحیح نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innate knowledge of ethics with emphasis on Allameh Javadi Amoli's point of view

نویسندگان [English]

 • Behrouz Muhammadimunfared 1
 • Reza Shahmansuri 2
1 . Associate Professor of Ethics Department, University of Tehran,
2 PhD graduate, Islamic ethics teacher training, Qom University of Islamic Education.
چکیده [English]

According to some researchers, one of the ways to gain knowledge is nature. According to them, instincts are not exclusive to tendencies, and humans also have innate cognitions. The issue in question in this research is moral issues. The question that needs to be answered is whether there is an innate perception of moral issues. Many experts have examined and rejected or confirmed the innate knowledge of moral issues. Among them, we can mention Allameh Javadi Amoli, may God protect him. The purpose of this research is to examine the nature of natural affairs and natural cognitions in relation to moral issues from the perspective of Allameh Javadi Amoli with a descriptive and analytical method. The results of the research are that there is an innate knowledge of some moral issues, and the criterion for innate understanding is not the existence of knowledge at the beginning of creation, but the fact that the issues are obvious and primary. In other words, by nature, human being imagines the two sides of the case, even though they are not self-evident, and acknowledges the relationship between them without the need of reasoning. Also, the problems of some opponents of the innate knowledge of morality, such as the relative nature of morality, the equality of nature with instinct, and the equality of morality and manners are not correct.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nature
 • natural knowledge
 • ethics
 • Allameh Javadi Amoli
 1. قرآن کریم
 2. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، (1367ش)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
 3. ابن فارس، أحمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.
 4. اکبریان، رضا و مقدم، غلامعلی، (1392)، ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی، نشریه آموزههای فلسفۀ اسلامی، شمارۀ ١٣.
 5. جوادی آملی، عبدالله، (1387) مبادی‏اخلاق‏درقرآن، انتشارات اسراء، قم.
 6. ـــــــــــــــــــ، (1384)، فطرت در قرآن، انتشارات اسراء، قم.
 7. ـــــــــــــــــــ، (1389 الف)، فلسفه حقوق بشر، انتشارات اسراء، قم.
 8. ـــــــــــــــــــ، (1389 ب)، تفسیر تسنیم، ج 19، انتشارات اسراء، قم.
 9. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، دارالقلم، بیروت.
 10. زمخشرى، محمود بن عمر، (1417ق)، الفائق فی غریب الحدیث،دارالکتب العلمیه، بیروت.
 11. کلینی، محمدبن یعقوب، (1407ق)، کافی، نشر دارالکتب السلامیه، تهران.
 12. مطهری، مرتضی، (1369)، فطرت، ج 1، انتشارات صدرا، تهران.
 13. مظفر، محمدرضا، (1427ق)، المنطق، نشر معراج، قم.
 14. Prinz,jesse,“The Emotional Basis Of Moral Judgments”, Philosophical Explorations, Vol. 9, No. 1, pp. 29-43, 2006.
 15. Prinz,jesse " Is Morality Innate?", in Moral Psychology, Ed by walter sinnott Armstrong, London, Cambridge, Massachusetts Institute of Technolog. The MIT Press, V1, 2008.
 16. Nichols, Shaun, Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral Judgement, New York: Oxford University Press, 2004.