تحقق قانون طلایی اخلاق؛ بررسی موانع و راهکارهای گرایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقق قانون طلایی اخلاق؛ بررسی موانع و راهکارهای گرایشی

رحیم دهقان ، سید هادی سهرابی

چکیده:

قانون طلایی به عنوان یک قانون عام اخلاقی توصیه می‌کند که؛ با دیگران بگونه‌ای رفتار کن که در همان موقعیت رضایت می‌دهی با تو چنان رفتار شود. علیرغم تصدیق این قانون از سوی تمام انسان‌ها، به نظر می‌رسد نوعی شکاف بین نظر و عمل به این قانون وجود دارد. بخشی این شکاف، در موانع مربوط به ساحتِ گرایشیِ انسان ریشه دارد که نیازمند واکاوی است. از این رو، مساله اصلی در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، این است که عمده‌ترین موانع مربوط به ساحت گرایشیِ انسان بر سر راه تحقق این قانون چیست و چه راهکارهایی در جهت رفع این موانع می‌توان ارائه داد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که؛ پیروی از هوای نفس، ضعف اراده، و همرنگی با جماعت، از عمده‌ترین موانع گرایشیِ انسان در جهت تحقق این قانون است. بر همین اساس، تسلط عقل بر دیگر قوای نفس، هدفداری و برنامه ریزی و ممارست در تقویت اراده، و نیز تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی در جامعه را می‌توان از جمله راهکارهای ناظر به موانع گرایشی دانست. از این رو، لازمه تحقق این قانون رفع موانع مذکور بر اساس راهکارهای بیان شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Golden rule in practice; tendentious obstacles and solutions

نویسندگان [English]

 • SeyedHadi Sohrabi 1
 • rahim dehghan 2
1 master degree sbu
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Fulfillment of the golden rule of ethics; Examining obstacles and solutions of orientation

Rahim Dehghan, Sayed Hadi Sohrabi

Summary:

The golden rule as a general moral law recommends that; Treat others as you would like to be treated in the same situation. Despite the approval of this law by all people, it seems that there is a kind of gap between the opinion and practice of this law. Part of this gap is rooted in the obstacles related to the field of human tendency, which needs to be analyzed. Therefore, the main issue in this research, which was carried out with a descriptive-analytical method, is that what are the main obstacles related to human tendency towards the realization of this law and what solutions can be provided to solve these obstacles. . The research findings indicate that; Following the whims of the ego, weakness of will, and matching with the crowd are the main obstacles to the human tendency to realize this law. Based on this, mastery of reason over other powers of the soul, goal setting and planning and practice in strengthening the will, as well as strengthening the spirit of sacrifice and self-sacrifice in the society, can be considered among the solutions for tending obstacles. Therefore, it is necessary to fulfill this law by removing the mentioned obstacles based on the solutions stated in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • golden rule
 • human
 • society
 • tendency field
 • imagination
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. بوسلیکی، حسن (1396)، «مقایسه بسندگی و کارآمدی قاعده زریّن با قاعده تعمیم پذیری کانت»، قبسات، شماره 84، ص 1 – 30 .
 4. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق)، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامی .
 5. رهنمایی، سیداحمد، (1388)، «پایه‎های روان شناختی تربیت دینی.» اسلام و پژوهش‎های دینی، سال اول، شماره دوم، ص 1-31 .
 6. غزالی، محمدبن محمد، (1390)، کیمیای سعادت، تهران، گنجینه.
 7. کاپلستون، فردریک، (1376)، تاریخ فلسفه، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، تهران: علمی و فرهنگی و سروش .
 8. کهن، ابراهام (1390)، گنجینه‎ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران: نشر اساطیر.
 9. مطهری، مرتضی (1396)، فلسفه اخلاق، تهران: صدرا .
 10. مهدوی آزادبنی، رمضان (1395)، «انسان شناسی تکاملی و بن بست اخلاقی آن با تاکید بر قانون طلایی» پژوهش‎های اخلاقی، شماره 25، ص 1 – 13 .
 11. موسوی مطلق، سیدمحمد و همکاران (1395)، «بررسی قاعده طلایی به عنوان ملاکی عقلانی اخلاقی برای سبک زندگی ایرانی اسلامی»، دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، ص 1 –
 12. عطایی، حسین (1395)، «سقط جنین و قاعده زریّن» پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
 13. مطهری، مرتضی (1387)، سیری در نهج البلاغه، تهران: صدرا.
 14. مطهری، مرتضی (1390)، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا.
 15. گنسلر، هری. جی، (1390)، اخلاق صوری، ترجمۀ مهدی اخوان، تهران: علمی و فرهنگی .
 16. جوادی آملی، عبدالله (1386)، تفسیر انسان به انسان . قم: اسراء.
 17. ابن ابی الحدید، فخرالدین ابوحامد عبدالحمید (1428هـ)، شرح نهج البلاغه، بیروت: الامیره.
 18. هاشمی، انیسه سادات (1388)، «نقش اراده در کمال»، نشریه نامه جامعه، شماره 59، ص 79-85 .
 19. راشدی، حسن (1388)، نمازشناسی، تهران: نشر نماز .
 20. حیدری، کبری (1385)، نقش نماز در زندگی، تهران: نورالسجاد .
 21. نراقی، محمدمهدی (1432ق)، جامع السعادات، بیروت: منشورات الفجر.
 22. موسوی مطلق، سید محمد (1394)، «مسئولیت اخلاقی در پرتو روانشناسی رشد (تاثیرات رشد روانشناختی فرد بر مسئولیت اخلاقی وی)» مجلۀ فلسفه، ویژه نامه روز جهانی فلسفه، شماره 75.