نویسنده = مهدی علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. تبیین وحیانی از اخلاق فضیلت به روایت قرآن کریم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-58

وحید دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی علیزاده


2. خودفریبی از منظر روان‌شناسی و اخلاق با تأکید بر اندیشة آیت‌الله جوادی آملی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-50

مهدی علیزاده؛ علی اکبر تیموری فریدنی