جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور فارس

2 عضو هیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم.

چکیده

این مقاله دربارۀ جنسیت و اخلاق از منظر آیت‌الله جوادی آملی و مقایسۀ آن با برخی دیدگاه‎ها در فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فمینیسم است. این مقاله درصدد است با پاسخ به پرسش‌هایی مانند «آیا هنجارهای اخلاقی زنان با مردان متفاوت است؟» و «آیا جنسیت در اخلاق تأثیرگذار است؟» از منظر آیت‌الله جوادی آملی، مشکلات تعامل‌های اخلاقی جامعه را رفع کند. ازآنجاکه روح انسان حقیقت واحدی دارد، اصول اخلاقی مطلق‌اند، احکام اخلاقی حاکم بر زنان و مردان ازسوی شارع مقدس نیز یکسان‌اند و فقط در برخی فروعات تفاوت‌هایی دارند؛ احکام اخلاقی جنسیت‌پذیر نیستند و اصول اخلاقی یکسانی بر زنان و مردان در تمامی عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and Morality in Ayat Allah Javadi Amoli’s View

نویسندگان [English]

  • fatemeh niazkar 1
  • Hoseyn Diba 2
1 Assistant Professor in PNU University, Fars, Iran.
2 Faculty Member, Research Institute for Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran
چکیده [English]

This paper concerns gender and morality relation in Ayat Allah Javadi Amoli’s view and compare it with some other views in philosophy, psychology, sociology and feminism. Appealing to the works of Ayat Allah Javadi Amoli, this paper answers questions like “is there any difference between men and women’s moral norms?” and “does have gender any effect in morality?” as an effort to resolve some of the difficulties of moral interactions in our society. Since the human soul has a one single truth, moral principles are absolute. Moral precepts of the religion about women and men are also the same and only differ in some trivial things. Moral principles are not gender-based and same principles applied to women and men in all social, political, economic and cultural spheres.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral principles
  • Gender
  • Feminine Morality
  • Masculine Morality
  • Ayat Allah Javadi Amoli
قرآن کریم.
فرهنگ فارسی معین.
بار، ویون (۱۳۸۳)،جنسیت و روان‌شناسی اجتماعی، مترجم: حبیب احمدی و بیتا شایق، نوید شیراز، شیراز.
بارون، رابرت ا. و دیگران (۱۳۸۹)، روان‌شناسی اجتماعی، مترجم: علی تحصیلی، کتاب آمه، تهران.
باستانی، سوسن (۱۳۸۷)، جنسیت، فرهنگ، ارزش‌ها و نگرش‌ها، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.
بریگته بروک و همکاران (۱۳۸۵)، «جامعه‌پذیری: زنان و مردان چگونه ساخته می‌شوند؟»، ترجمۀ مرسده صالح‌پور، در مجموعۀ مقالات فمنیسم و دیدگاه‌ها، شهلا اعزازی، روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
پاینده، ابوالقاسم، (۱۳۷۶)، نهج‌الفصاحه، بی نا، قم
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹)، ادب فنای مقربان، در نرم افزار اسراء، مرکز نشر اسراء، قم
جوادی آملی، عبدالله (بیتا) الف، ادب قضا در اسلام ، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم
جوادی آملی، عبدالله ،(۱۳۹۳) زن در آینه جلال و جمال، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸)، تفسیرتسنیم، در نرم افزار اسرا، مرکز نشر اسراء، قم
جوادی آملی، عبدالله. (بی تا)ب،حق و تکلیف در اسلام ، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶)سرچشمه اندیشه، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم
خسروی، زهره (۱۳۸۲)، مبانی روان‌شناختی جنسیت، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، تهران.
دوبووار، سیمون (۱۳۸۰)، جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، ، انتشارات توس، تهران.
دیلمی، احمد، (۱۳۹۱)، جنسیت و هنجارهای اخلاقی در قرآن و روایات،اخلاق وحیانی، سال اول ، شماره ۱، ۱۰۱ـ۱۲۳
راس، مایکل (۱۳۸۰)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمۀ جواد طهوریان، آستان قدس رضوی، مشهد.
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (۱۳۸۸)، «تفاوت‌ها، هویت و نقش‌های جنسیتی» در مجموعۀ مقالات هویت و نقش‌های جنسیتی، به‌کوشش محمدرضا زیبایی‌نژاد، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران.
سفیری، خدیجه و سارا ایمانیان (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی جنسیت، جامعه‌شناسان، تهران.
شولتز، دوان پی و سیدنی الن شولتز (۱۳۹۲)، نظریههای شخصیت، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، ویرایش، تهران.
شیلی هاید، جانت (۱۳۸۹)، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربۀ بشری، ترجمۀ اکرم خمسه، ارجمند و آگه، تهران.
صادقی، هادی (۱۳۹۱)، جنسیت و نفس، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم.
طباطبایی، محمد حسین (بیتا)، تفسیر المیزان،ج۴، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،موسسه مطبوعات دارالعلم، قم
طبرسی، حسن‌بن‌فضل (۱۳۷۰)، مکارم‌الاخلاق، ، شریف رضی، قم.
طوسی، خواجه‌نصیرالدین (۱۳۶۰)، اخلاق ناصری، تحقیق: مجتبی مینوی و علی‌رضا حیدری، خوارزمی، تهران.
فریدمن، جین (۱۳۸۳) فمنیسم، ترجمۀ فیروزه مهاجر، آشیان، تهران.
کلینی، محمدبن‌یعقوب (۱۳۶۸)، اصول کافی، علمیةالاسلامیة، تهران.
گرت، استفانی (۱۳۸۰)، جامعه‌شناسی جنسیت، ترجمۀ کتایون بقایی، بقایی، تهران.
لوید، ژنویو (۱۳۸۱) عقل مذکر، ترجمۀ محبوبه مهاجر، نی، تهران.
هیلاری ام، لیپز (۱۳۹۳)، روان‌شناسی زنان، نگاهی نو، ترجمۀ فاطمۀ باقریان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ایریس، ماریون یانگ (۱۳۸۵)، «آیا هویت جنسیتی مردانه توجیهی است برای سلطۀ مردانه؟» ترجمۀ فرخ قره‌داغی، در مجموعۀ مقالات فمینیسم و دیدگاه‌ها، شهلا اعزازی، روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
مسکویه، ابوعلی (۱۳۸۲)، کیمیای سعادت، ترجمۀ میرزاابوطالب زنجانی، تصحیح: ابوالقاسم امامی، بینا، قم
منطقی، مرتضی (۱۳۹۰)، زن شرقی، مرد غربی، بعثت، تهران.
نراقی، مهدی (۱۳۷۰)، علم اخلاق اسلامی، حکمت، قم
نیازکار فاطمه و هادی صادقی (۱۳۹۵)، «جنسیت و روح در مبانی حکمت متعالیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی» فصلنامۀ اندیشۀ نوین دینی، سال ۱۲، شمارۀ ۴۵، ص ۲۴ـ۴۰.
هولمز، ماری (۱۳۸۷)، جنسیت در زندگی روزمره، ترجمۀ محمدمهدی لبیبی، افکار، تهران.