کارکرد عشق و محبت در انگیزش اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یزد

2 مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه یزد

چکیده

محبت و عشق ورزی، از مهم ترین گریش های اصیل در وجود آدمی است که می تواند عالی ترین منیع انگیزش برای رفتارهای اخلاقی باشد. این پزوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که هرچند خوددوستی میلی تاثیرگذار در صدور افعال است، اما مانعی بر سر راه انجام اعمال از روی عشق ورزی نیست و تا عملی برخاسته از میل اصیل خیرخواهانه نباشد از حد نصاب ارزش اخلاقی برخوردار نمی گردد. خیرخواهی و عشق ورزی میلی فطری و اصیل در همه انسان ها قرار دارد که می تواند مستقلا سرچشمه رفتارهای اخلاقی گردد. در این صورت است که می توان از عشق ناب به فضایل اخلاقی و محبت معنوی به عنوان عالی ترین عامل انگیزه بخشی در رفتارهای اخلاقی سخن گفت. رفتار بر مبنای اخلاق فاضله و محبت ورزی، تلازم با انقیاد الهی دارد و موجب تقرب وجودی به خداوند می گردد. این معنا می تواند در پرتو بینش الهی تقویت شود و به سطحی از آگاهی برسد که تنها رضوان الهی منشا انگیزش در عملکردهای اخلاقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of love and affection in Ethical Motivation

نویسندگان [English]

 • ahmad dabiri 1
 • mohammadjavad fakhrabadi 2
1 Department of Theology, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Theology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Love and affection are among the most important genuine desires in human beings that can be the highest Source to motivation for moral behaviors. This research has reached the conclusion through descriptive-analytical method and using library sources that although egoism is an effective desire in issuing actions, but it is not an obstacle to doing deeds out of love and to an action arising from genuine benevolent desire. Otherwise, it does not have the quorum of moral value. Benevolence and love are innate and genuine in all human beings, which can be the independent source of moral behavior. In this way, we can speak of pure love for moral virtues and spiritual love as the highest motivating factor in moral behaviors. Behavior based on the morality of utopia and love is related to divine submission and causes existential closeness to God. This meaning can be strengthened in the light of divine

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Motivation"
 • self-interest"
 • "
 • Benevolence"
 • pure love"
 • . "
 • Spiritual motivation"
 1. قرآن کریم.
 2. ابن سینا، (1400)، رسائل ابن سینا، انتشارات بیدار، قم.
 3. ابن عربی محی الدین ، (بی تا)، الفتوحات المکیه، دار صادر، بیروت.
 4. افلاطون، (1384)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی،تهران.
 5. افلوطین، (1997)، تاسوعات افلوطین، تعریب دکتر فرید جبر، تصحیح دکتر جیرار جهامی و سمیح دغیم، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت.
 6. ارسطو، (1368)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران.
 7. جوادی آملی،عبدالله، (1372)، شرح حکمت متعالیه ، انتشارات الزهراء، تهران.
 8. چایدستر دیوید ، (1380)، شور جاودانگی، ترجمه غلام حسین توکلی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم.
 9. ریچلز، جیمز، (۱۳۹۲)، عناصر فلسفه اخلاق، ترجمه محمود فتحعلی و علیرضا آل بوبه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
 10. شجاعی، محمد صادق، (1395)، انگیزش و هیجان نظریه های روانشناختی و دینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
 11. طباطبایی، محمد حسین، (1374)، ترجمه المیزان فی التفسیر القرآن، سید محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی، قم.
 12. طباطبایی،محمد حسین، (1360)، رساله الولایه ، موسسه اهل البیت، قم.
 13. فرانکنا، ویلیام کی، (1383)، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، نشر طه، قم.
 14. کلینی، محمد بن یعقوب، (1365)، الکافی ، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
 15. مصباح یزدی، محمد تقی، (1382)، آموزش فلسفه، ج۲، نشر بین الملل، تهران.
 16. ــــــــــــــ ، (1388) اخلاق در قرآن، ج1، موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی، قم.
 17. مطهری، مرتضی ، (1366)، مقالات فلسفی، ج 2 ، حکمت، تهران.
 18. –––––––— ، (1381)، مجموعه آثار، ج7 ، نشر صدرا، تهران.
 19. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، (1354)، المبدا و المعاد، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت و فلسفه اسلامی، تهران.
 20. موسوی اصل سید مهدی و همکاران، (1396)، روانشناسی اخلاق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
 21. مهدوی نژاد، محمد حسین، (1391)، تحلیل فلسفی از مبنای انسان شناختی و انگیزش اخلاقی در اندیشه علامه طباطبایی، دو فصلنامه حکمت صدرای، دوره 1، شماره 1.
 22. میان محمد شریف، (1367)، تاریخ فلسفه در اسلام، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
 23. واکر، لارنس. جی، (1389)، رشد اخلاقی کتاب راهنما، ویراسته ملانی کیلن و اسمیت جودیث، ترجمه گروهی از مترجمان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
 24. Adams, Robert, 1987, The Virtue of faith, Oxford, New York, Oxford University Press.
 25. Fletcher, Joseph, 1966, Situation Ethics, West minister Johan Knox press, Louisville London.
 26. Hume, David, 1989, An Enquiry Concerning The principle of morals, Oxford University.
 27. Kropotkin, peter, 1955, Mutual Aid, porter Sargent publishers, Boston.
 28. Nagel, Thomas, 1970, the possibility of Altruism, New jersey, Princeton University Press.
 29. Outka, Gena, 2001, “love” In The encyclopedia of Ethics, ed. by Lawrence C. baker, V.1, New York and London.
 30. Parfitt, Derek, 1984, Reasons & persons, Oxford, Clarendon Press.
 31. Rachel’s, James, 1993, The Element of moral Philosophy, New York
 32. Sote, Michal, 2000, Virtue Ethics, the Blackwell Guide to Ethical Theory. Ed. Hugh, Lafollette, Blackwell publisher.
 33. Beas, George, 1967, "Love" in the encyclopedia of philosophy, Paul Edward, New York Macmillan, V5.
 34. Fletcher, Joseph, 1966, Situation Ethics, West minister Johan Knox press, Louisville London.
 35. Wallace, Jamesd, 1978, Virtues and Vices, Cornel University Press.