آخرت به مثابه جهان اخلاق

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید.

چکیده

دنیا و آخرت به مثابه دو نظام احسن با قوانینی متفاوت هستند که انسان به عنوان یک موجود عاقل، صاحب اراده و مسئول در آنها حاضر می‌شود. او باید در این جهان میان دو نوع زندگی دست به انتخاب بزند؛ انتخابی که موقعیت وجودی او را رقم می‌زند: یا این زندگی را آن‌طور که در واقع هست، به زندگی جهان دیگر متصل بداند یا آنها را بریدهٔ از هم دانسته، تنها به این سرا معتقد شود. او در مقام عمل باید یا این زندگی را با قوانین جهان آخرت به مثابه جهان اخلاق اداره کند یا تنها با قوانین این جهان که قوانین طبیعت است، حیات خود را سامان بخشد. این انتخاب و تصمیم‌گیری، پایه در جدالی در وجود انسان دارد که «ستیز عقل و نفس» نام گرفته است. نفس از این جهان است و عقل از آن جهان و هر کدام انسان را با اعمال قوانین خود به جهان مناسب آن می‌کشانند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Other World as the Ethics’ Rules

نویسنده [English]

  • Amir Divani
چکیده [English]

This world and the other world are the two best Divine Order with different rules that human as a rational creature and the owner of the will, find himself responsible in both. He must choose between two worldviews of life, the choice which specifies his existential status: either he should believe in the connection between this world and the other world - as it is indeed – or believe in separation and confine himself to this transitory world. He should practice in this world under the rules of the other world, which are the same as the norms of ethics, or organize his life merely under the natural rules of this world. This choice and decision making is based on conflict in human inward, which is called "Intellect and Soul Conflict". Soul belongs to this world and intellect belongs to the other world, each of which leads human to its own direction. This research is to introduce and prove the other world as the ethic rules.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • This world
  • The Other World
  • Intellect
  • Soul
  • Natural Rules
##1. قرآن کریم. ##
2. الحرّانی، ابومحمد ابو الحسن بن علی، تحف العقول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی. ##
3. شیرازی، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، ج1، قم: منشورات مصطفوی. ##
4. شیرازی، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)، 1381،المبدأ و المعاد، ج2، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. ##
5. فیاض لاهیجی، ملا عبد الرزاق، 1364،سرمایه‌ی ایمان، انتشارات الزهرا. ##
6. ــــــــــــــ ،1383،گوهر مراد، نشر سایه. ##
7. القمی، میرزا ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول المتقنه، مؤسسة احیاء الکتب الاسلامیه، ج3.##