قرآن و زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در طول تاریخ زندگی بشر، ادیان فراوانی ظهور کرده و هر یک از آنها پیروانی داشته‌اند. از سویی تاریخ، نزاع‌های فراوانی را بین پیروان ادیان گزارش کرده است. قرآن، کتاب الهی جهان‌شمول و جاودانه، اصول و مبانی و راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد که با عمل به آنها می‌توان به زندگی مسالمت‌آمیز و در نتیجه به صلح و امنیت دست یافت. آن اصول و مبانی عبارت‌اند از: باور به کرامت انسان، توجه به اصول مشترک بین ادیان، احترام به مقدسات پیروان دین، دعوت به حکمت و موعظه حسنه و... . این پژوهش در صدد بررسی این مؤلفه‌ها از منظر قرآن کریم است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur’an and Compatibility among Religion Disciples

نویسنده [English]

  • Muhammad Reza Mustafa Pour
چکیده [English]

Through human life history has been emerged numerous religions each of which has its own disciples. On the one hand history has demonstrated numerous conflicts among religion disciples. Qur’an, the eternal and ecumenical Divine Book, offers principles and solutions which drive human to peaceful life and safety. The mentioned principles are: belief in human dignity, attending to common principles of religion, respect to sacred affairs of religion disciples, calling unto Islamic Metaphysics and Sermon. In this research we are to survey these components from the viewpoint of the Holy Qur’an.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • United Ummah
  • Respect to Sacred Affairs of Others
  • Human dignity
##1. قرآن کریم.##
2. جوادی آملی، عبدالله، 1389، انتظار بشر از دین، قم: نشر إسراء. ##
3. جوادی آملی ، 1389، تسنیم، ج 10، قم: إسراء. ##
4. جوادی آملی، 1389، ج 13، قم: نشر إسراء. ##
5. جوادی آملی، 1389، ج 14، قم: نشر إسراء. ##
6. جوادی آملی، 1390، ج 21، قم: نشر إسراء. ##
7. جوادی آملی، 1390، ج 22، قم: نشر إسراء. ##
8. جوادی آملی، 1389، ج 5، قم: نشر إسراء. ##
9. جوادی آملی، 1389، ج 6، قم: نشر إسراء. ##
10. جوادی آملی، 1388، روابط بین الملل در اسلام، قم: نشر إسراء. ##
11. جوادی آملی، 1388، سیرت و صورت انسان، قم: نشر إسراء.  ##
12. عودی، ستّار، جنگ‌های صلیبی (دانشنامه جهان اسلام)، ج 11. ##