اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

چکیده

اخلاق توحیدی با شاخصه وحیانی و توحیدی بودن، اخلاق اسلامی را از سایر مکاتب اخلاقی متمایز می‌سازد. امروزه در جوامع بشری، سه یا ـ به تعبیری ـ چهار مسلک اخلاقی وجود دارد که دارای قدمت بسیار طولانی هستند: مسلک اخلاقی یونان، مکتب اخلاقی عام، مسلک نسبیت‌گرایی و مکتب اخلاقی خاص. هر چند این مکاتب اخلاقی می‌کوشند رفتار فردی و اجتماعی پیروان خود را تعدیل کرده، افراد تربیت‌شده و سالمی از حیث اخلاقی تحویل جامعه دهند، بنا به نوع نگرش خاصی که به انسان و جایگاه و غایت خلقت او دارند، دارای تأثیرات متفاوتی می‌باشند. علامه طباطبایی معتقد است اخلاقی شدن به معنای بار یافتن به آستان معارف توحیدی است و تمام اخلاق، مقدمه نیل به این قله رفیع انسانی خواهد بود. این مقاله، چیستی و مؤلفه‌های اخلاق توحیدی را از منظر ایشان بررسی خواهد کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatabaei’s view on Monotheistic Ethics

نویسنده [English]

  • Mustafa Khalili
چکیده [English]

By the characteristic of being revealed and monotheistic, monotheistic ethics makes the Islamic Ethics distinguished from other ethical schools.  In today’s societies there are three or even four ethical schools with very long history: Greek Ethical School, Comprehensive Ethical School, Relativism and Elite Ethical School. Although these ethical schools attempt to adjust individual and social manner of their followers, and donate well-trained people to the society in terms of ethical principles, they have different effects on the basis of their specific attitude to human role, human place and purpose of his creation. On the viewpoint of Allameh Tabatabaei becoming ethical, one should become familiar with the teachings of monotheistic, and whole the ethics will be the inception to this human sublime point. In this paper we will examine quiddity and components of monotheistic ethics from the viewpoint of His Highness.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Ethical Norms
  • Comprehensive Religion
  • Elite Religion
  • Material Morals
  • Divine Morals
##1. قرآن کریم. ##
2. نهج البلاغه. ##
3. طباطبایی، سید محمدحسین، (1371)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان.
4. ــــــــــــ ، (بی‌تا) روابط اجتماعی در اسلام، قم: انتشارات آزادی. ##
5. ــــــــــــ ، فرازهایی از اسلام، تنظیم و جمع‌آوری: سید مهدی آیت اللهی، قم: جهان‌آرا. ##
6. ــــــــــــ ، (1360) رسالة الولایة، قم: قسم الدراسات الاسلامیة. ##
7. ــــــــــــ ، (1382) جمال آفتاب، شرح دیوان حافظ، تدوین علی سعادت‌پرور، قم: انتشارات احیای کتاب، چاپ سوم. ##
8. ــــــــــــ ، آموزش دین، تنظیم و جمع‌آوری: سید مهدی آیت اللهی، قم: جهان‌آرا. ##
9. مجلسی، محمدباقر، (1403) بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. ##
10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، (1379) تهران: انتشارات صدرا، چاپ ششم. ##
11. وال، ژان، (1375) اندیشه هستی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات طهوری. ##