دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1397، صفحه 1-168 
سبک تفکر اخلاقی درنهج البلاغه و دلالت های تربیتی آن

صفحه 27-48

روح الله شهریاری؛ سیدرضا هاشمی پیکر؛ حسین دیبا


تحلیل گونه های تزاحم در دانش فقه و اخلاق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزه اخلاق

صفحه 49-74

محسن شکوه بخش؛ فتح الله نجارزادگان؛ محمد عالم زاده نوری؛ محمد کاظم رحمان ستایش