اخبار و اعلانات

دیدار اعضای هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی با آیت الله العظمی جوادی آملی

جلسه علمی اعضای هیئت تحریریه «نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» در محضر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با موضوع بررسی پرسش های مطرح شده حول محور مقاله «فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد جوادی آملی» که در چهاردهمین شماره این نشریه، به چاپ رسیده است، برگزار شد. در این جلسه، دکتر آذربایجانی (سردبیر نشریه اخلاق وحیانی)، دکتر شیروانی (عضو هیئت تحریریه) و دکتر محسن جوادی (عضو هیئت تحریریه و نویسنده مقاله «فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد جوادی آملی») به طرح پرسش های خود از محضر آیت الله العظمی جوادی آملی پرداختند. حقیقی یا اعتباری بود ماهیت گزاره های ...

مطالعه بیشتر

جلسه پنجم هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی در محضر آیت الله جوادی آملی

در ادامه جلسات هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی و به مناسبت مقاله "فلسفه اخلاق از منظر استاد جوادی آملی" جلسه ای با حضور نویسنده و اعضا در محضر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در تاریخ 4 آبان ماه برگزار شد و نویسنده مقاله توضیحاتب ارائه نموده و ابهامات و پرسش های خود را از حضرت استاد مطرح نموده و ایشان بیاناتی فرمودند. مشروح جلسه در سایت اطلاع رسانی اسرا قابل دریافت و مشاهدا است.

مطالعه بیشتر

جلسه هیئت تحریریه نشریه با حضور حضرت استاد آیت الله جوادی آملی

در این نشست که تحت عنوان «خود فریبی از منظر اخلاق» برگزار شد، ابتدا سردبیر نشریه، گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه داد. سپس اعضای هیأت تحریریه نشریه، نقطه نظرات و سؤالات خود را پیرامون موضوع نشست، با حضرت استاد در میان نهادند. در ادامه حضرت آیت الله جوادی آملی پس از تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این نشریه، مباحث علمی ارزشمندی را راجع به موضوع «خود فریبی از منظر اخلاق» بیان داشتند و در پایان به سؤالات مطرح شده از طرف اعضای جلسه پاسخ گفتند. مشروح مباحث مطرح شده در این نشست علمی از این قرار است: سردبیر مجله جناب آقای دکتر آذربایجانی: تقدیر ...

مطالعه بیشتر

پیوندهای مفید (سایر نشریات، سایت بنیاد، سایت پژوهشگاه معارج)

بنیاد بین المللی علوم وحیانی إسراء پژوهشگاه علوم وحیانی معارج نشریه علمی ـ پژوهشی «حکمت إسراء» نشریه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج

مطالعه بیشتر