کلیدواژه‌ها = اشاعره
تعداد مقالات: 3
1. اخلاق دینی و واقع‌گرایی اخلاقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 26-64

حاج محمد لگنهوسن


2. اخلاق از دیدگاه اشاعره و معتزله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-94

حمید ملک مکان


3. دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-28

نعیمه پورمحمدی