نویسنده = احمدرضا مفتاح
تعداد مقالات: 2
1. طبقه‌بندی فضایل از نظر توماس آکویینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-148

احمدرضا مفتاح


2. سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-118

احمدرضا مفتاح