کلیدواژه‌ها = جوادی آملی
بررسی مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی از دیدگاه عبدالله جوادی آملی و محمّد غزالی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 115-142

20.1001.1.23833025.1400.11.2.4.9

سیدهاشم گلستانی؛ محسن آزاد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخلاق باور از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 141-169

20.1001.1.23833025.1400.11.1.5.8

علی آقائی؛ اکبر صالحی؛ علیرضا محمودنیا؛ سعید بهشتی


عوامل و موانع سلامت معنوی از منظر علامه جوادی آملی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-37

20.1001.1.23833025.1399.10.1.1.7

محمد کرمی؛ عبدالحمید رحمانی


چیستی و آسیب‌شناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه علامه جوادی آملی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 5-26

روح الله شاهمرادیان؛ اسماعیل دارابکلایی؛ حسین مقیسه


فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-68

سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی