کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 3
1. الگوی نظری عبرت‌پذیری در قرآن کریم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-65

20.1001.1.23833025.1399.10.2.2.0

عباس پسندیده


2. رابطه دین و اخلاق در قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-52

عبدالحسین خسروپناه


3. جنسیت و هنجار اخلاقی در قرآن و روایات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-123

احمد دیلمی