کلیدواژه‌ها = حکمت عملی
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-68

سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی


2. بررسی جایگاه نبی در حکمت عملی از نگاه فارابی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-56

علی اکبر تیموری؛ علی اله‌بداشتی