نویسنده = محسن شکوه بخش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گونه های تزاحم در دانش فقه و اخلاق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزه اخلاق

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-74

محسن شکوه بخش؛ فتح الله نجارزادگان؛ محمد عالم زاده نوری؛ محمد کاظم رحمان ستایش