نویسنده = مسعود آذربایجانی
تعداد مقالات: 4
2. اضطراب مرگ و روش‎های اخلاقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونه‎های مثبت در آموزه‎های اسلام

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-141

20.1001.1.23833025.1399.10.1.5.1

حسین شریفی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد داودی


3. مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

مسعود آذربایجانی؛ دکتر پسندیده؛ مسعود جان بزرگی


4. نقش دین در اتحاد و اختلاف با رویکرد روان‌شناختی ـ اخلاقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

مسعود آذربایجانی